Poland Germany United Kingdom Russian Federation Slovakia Ukraine France Greece

Odlewnia

Odlewnia “Tarnów” Sp. z o.o. , jako samodzielna Spółka, powstała dnia 4 kwietnia 2006 roku w Tarnowie. Od dnia 29.12.2006 r. właścicielem Spółki była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Natomiast w 2011r., w dniu 15 czerwca, Spółka została sprzedana prywatnemu inwestorowi, tj. firmie TARNAVvA Sp. z o.o. która została nowym właścicielem Odlewni „Tarnów” Sp. z o.o., a dzięki czemu Odlewnia  stała się członkiem TARNAV VA GROUP.
Przedmiotem działalności Odlewni “Tarnów” Sp. z o.o. jest produkcja odlewów żeliwnych. Ponadto firma oferuje szeroki zakres usług w zakresie produkcji modeli odlewniczych i usług stolarskich, a także, jako jedyna w Polsce, wykonuje usługę elektrochemicznego czyszczenia odlewów metodą KOLENE na linii firmy Degussa.

Wysoka jakość wyrobów oraz wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna sprawia, że produkty firmy trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale również na rynki zagraniczne, między innymi: Danii, Szwecji, Niemiec, Słowacji, Rosji, Ukrainy.

 

ODLEWNIA “TARNÓW” Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem odlewów m.in. dla potrzeb:

 • przemysłu obrabiarkowego (tokarki, szlifierki, frezarki, centra obróbcze CNC),
 • urządzeń chłodniczych (sprężarki, elementy chłodnic),
 • korpusów pomp, reduktorów, pokryw,
 • inne, według indywidualnych zamówień Klientów.

 

Nasze odlewy wykonujemy z następujących gatunków żeliw:

 • szare: EN-GJL 200, EN-GJL 250, EN-GJL 300 wg normy EN:PN1561:2000,
 • sferoidalne: EN:GJS 400-15, EN:GJS 500-7, EN:GJS 600-3, EN: GJS 700-2 wg normy: EN:PN 1563:2000,
 • nisko oraz średnio-stopowe.

 Formy i rdzenie wykonujemy w technologiach:

 • mas chemoutwardzalnych
 • mas utwardzanych CO2

Topienie metalu:

 • piec indukcyjny dwutyglowy INDUCTOTHERM o pojemności tygli odpowiednio: 1500 kg i 3000 kg

Ciężar jednostkowy odlewów:

 • do 4000 kg

Szeroki zakres badań laboratoryjnych pozwala na potwierdzenie własności mechanicznych, składu chemicznego, mikro oraz makrostruktury w wytwarzanych odlewach.

 ODLEWNIA “TARNÓW” Sp. z o.o., wykonuje również kompletne omodelowanie odlewnicze:

 • drewniane,
 • z mas epoksydowych,
 • z materiałów łączonych (drewna, mas epoksydowych z częściami metalowymi),
 • ze spienionego polistyrenu.

Specjalizujemy się również w elektrochemicznym oczyszczaniu  odlewów  metodą  KOLENE-E na linii firmy DEGUSSA. Metoda ta służy do:

 • usuwania resztek masy formierskiej z odlewów o skomplikowanym kształcie, przykładem są odlewy dla hydrauliki siłowej, głowice cylindrów o wymaganej wysokiej czystości itp.,
 • usuwania zgorzeliny z żeliwa i stali,
 • usuwania grafitu z powierzchni odlewów, jako przygotowanie do lutowania lub pokrycia cyną, ołowiem, aluminium, wylewania białym metalem oraz nanoszenia innych metalicznych pokryć.

Maksymalne gabaryty oczyszczanych odlewów metodą KOLENE  to: 700 x 400 x 400 mm
Maksymalna masa odlewu ~ 200 kg.

Najważniejsze informacje  znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.odlewnia-tarnow.pl